SKÄRMDUMPAR

Startsida


Startsida
- ny anmälan

Ny anmälan


Bränsleimportlogg
- Fakturan

Bränsleinmatning
- Med import från fakturan

Bränsleförbrukning


Inventarieförteckning
- Mil

Inventarieförteckning

Mobillogg
- Inloggningar via webbapp

Planeringsscheman


Återkommande
planeringsschema

Kundinformation


Statistik
- Förare/Åverk.

Statistik
- Listtyper

MOBILAPP

Webb 1

Webb 2

Webb 3

Webb 4


Copyright © 2019, STACKER STOP EURO AB