OM COST STOP

Cost stop är ett kvalitetssystem för rapportering och avvikelsehantering. Det bygger på att anmälan och avvikelser kommer in från dator/app/handdator. Varje ärende får då ett unikt ID nummer som blir sökbart. Från dator/app/handdator in till systemets inkorg för vidare bearbetning av ansvarig för området. Ärendet kompletteras och flyttas därifrån till åtgärdslistan och när ärendet där blir klarmarkerat finns allt i statistiken. Företagsanpassa moduler efter din verksamhet!

SMART APP
 • Rapportera enkelt via webbappen.
 • Skapa företagsanpassade moduler i webbappen.
 • Anmäl skador, avvikelser m.m. och bifoga bilder/film.
WEBBSYSTEMET
 • Alla ärenden hamnar i systemets inkorg för vidare bearbetning.
 • Ärendet kompletteras och flyttas från inkorg till åtgärdslista.
 • Varje ärende får ett unikt ärendenummer.
 • Logglista i Cost Stop Web för varje modul.
 • Alla klara ärenden finns i statistiken.

SÄKERHET

Cost Stop är en säker tjänst. Tillsammans med vår driftpartner GleSYS i Falkenberg säkerställer vi att informationen som finns sparat i systemet lagras på ett konfidentiellt och säkert sätt. Regelbundna backuper görs varje dygn. 

BACKUP
 • Komplett backup varje dygn.
 • Lagras på säker plats.
KRYPTERAD TRAFIK
 • All trafik till våra servrar sker med krypterad trafik via https.
PERSONUPPGIFTER OCH GDPR
 • Anpassad efter senaste kraven kring GDPR och personuppgiftslagen.

LADDA NER

Produktblad

Rek. prislista

Funktioner

BESÖK OSS GÄRNA I VÅRA MONTRAR

Transport och Logistikmässan i Göteborg

Infrastrukturkonferens DI och DN på Waterfront, Stockholm

Infrastrukturkonferens DI och DN på Waterfront, Stockholm